Balená voda – opravdu lepší než z kohoutku?

Firmám vyrábějícím balené vody se podařilo vsugerovat nám, že jejich voda je lepší a zdravější než voda z kohoutku. Má ale balená voda opravdu vyšší kvalitu než voda z kohoutku? Je opravdu tak čistá a ničím nezatížená, jak tvrdí její výrobci? Odpověď na tuto otázku, kterou si klademe často i my maminky, když hledáme vodu vhodnou pro našeho malého kojence, přinesl časopis D-test.

 

V časopisu D-test vybrali reprezentativní vzorek osmnácti značek balených neperlivých vod, zahrnující vody kojenecké, přírodní a minerální vhodné pro přípravu kojenecké stravy a také vody pitné. Kupované byly v „kamenných“ velkých obchodech, kde – což D-test pouze předpokládá – mají podmínky ke skladování lepší než v obchodech malých či u benzinových pump. Vody byly okamžitě převáženy do klimatizované místnosti s teplotou do 18 °C.

Pro odběry pitné vody z kohoutku zvolila redakce pět velkých měst. Vodovodní voda byla také trochu „znevýhodněna“, protože byly vybrány velké vodovody. Důvodů bylo několik. V dlouhé rozvodné síti mezi vodárnou a odběratelem se může leccos přihodit. Velké vodovody musí využívat povrchové vody a na rozdíl od těch menších si zatím nedovolí vodu nechlorovat. Úmyslně byla také vybrána starší zástavba, kde mohou být problémy s vnitřním vodovodem.

Pro srovnání kvality bylo vybráno 64 ukazatelů, u vodovodní vody navíc přidali redaktoři analýzy zaměřené na přítomnost a obsah pesticidů a jejich rozkladných produktů. A aby mohlo dojít ke srovnávání, D-test se odchýlil v jednom požadavku daném vyhláškou na balené vody: i u vod pramenitých, které jsou oproti ostatním zvýhodněny, je zajímal počet organotrofních bakterií v okamžiku, kdy si spotřebitel vodu koupí a otevře.

 

A jak to dopadlo?

 

 

Detailní výsledky testu ve formátu pdf (kliknout na odkaz pravým tlačítkem a z kontextové nabídky, zvolit Uložit jako… a následně si ho otevřít z místa, kam jste si ho uložili). Dále ke stažení kompletní analýza vodovodní a balených pitných vod i kompletní analýza pramenitých a kojeneckých vod.

 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Logo MŽP 

 

Zdroj: , celý text na http://www.dtest.cz/vody

Categories: BLOG